Administratie

Onze administratie dienst biedt verschillende diensten aan voor verschillende bedrijven. Kies hieronder je bedrijfsvorm en bekijk de mogelijkheden.

 • Opzetten administratie en financiële administratie
 • Begeleiden bij het bijhouden van de (financiële) administratie
 • BTW aangifte
 • Ondersteuning bij o.a.
  • Opstellen offertes
  • Opstellen facturen en afhandeling
  • Financieringsaanvragen
  • Online boekhouden
  • Aanvraag Bbz
  • Aanvraag UWV startersregeling
  • Digid
  • Inschrijving KvK
  • Tegemoetkomingen en toeslagen
 • Opstellen winst- en verliesrekening
 • Opstellen jaarrekening
 • Adviseren op o.a. fiscale regelingen, subsidies, financiering, etc.
 • Op orde krijgen van (financiële) administratie
 • Wegwerken achterstanden in boekhouding
 • Ondersteunen bij debiteurenbeheer (herinnering en aanmaning)
 • Inzicht verschaffen in financiële situatie (schulden, vorderingen, crediteuren)
 • Btw aangifte
 • Overdracht/ overzetten boekhouding
 • Adviseren en ondersteunen bij:
  • Offerte en facturatie
  • Online boekhouden
  • Aanvraag Bbz
  • Wijzigingen KvK inschrijving en rechtsvorm
  • Fiscale voordelen
  • Financiering(aanvraag)
 • Opstellen winst- en verliesrekening
 • Opstellen jaarrekening
 • Opzetten/ op orde brengen van de financiële administratie
 • Beheren en bijhouden van de financiële administratie
 • Rol van penninghouderschap
 • Opzetten/ bijhouden leden administratie
 • Verzorgen van jaarverslagen en financiële rapportages
 • Verwerken, inboeken en archiveren van facturen, bonnen
 • Opzetten en bijhouden van fysieke dossiers
 • Op locatie bij klant ondersteunen bij alle voorkomende werkzaamheden zoals:
  • Aangifte BTW
  • Opstellen winst- en verliesrekening
  • Jaarrekeningen